Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Natječaji i javna nabava

Natječaji i javna nabava

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave ‘Sanacija društvenog doma Mlinište’

Predmet nabave: Sanacija društvenog doma Mlinište, sukladno Troškovniku i Natječajnoj dokumentaciji Procijenjena vrijednost nabave:...

7. lipnja 2019.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

Plan nabave roba, usluga i radova Općine Zažablje za 2019. godinu

Na temelju čl.28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ,članka.3 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,...

4. travnja 2019.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

Evidencija sklopljenih ugovora i Registar ugovora jednostavne nabave Općine Zažablje u 2018. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2018. godini i Registar ugovora jednostavne nabave Općine Zažablje u 2018. godini. REGISTAR UGOVORA...

4. travnja 2019.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

Plan nabave roba, usluga i radova Općine Zažablje za 2018. godinu

Planom nabave roba, usluga i radova Općine Zažablje za 2018. godinu određuju se nabava roba, usluga i radova za koje su planirana...

14. rujna 2018.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

Izgradnja i opremanje nogometnog i dječjeg igrališta Bijeli Vir

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja i opremanje nogometnog i dječjeg igrališta Bijeli Vir Natječajna dokumentacija: Tehnički opis...

21. kolovoza 2018.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

Nabava i isporuka spremnika za miješani otpad

Poziv na dostavu ponude: Nabava i isporuka kanta za mješani otpad – zelene Natječajna dokumentacija: Izjava o nekažnjavanju-Prilog...

2. srpnja 2018.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

III.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, usluga i radova Općine Zažablje za 2018 III.Izmjene i dopune Plana nabave 2018...

14. lipnja 2018.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

Rekonstrukcija javne rasvjete

Poziv na dostavu ponuda Tehnički opis – javna rasvjeta Troškovnik javne rasvjete Izjava o nekažnjavanju Izjava o prihvaćanju...

5. lipnja 2018.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

Projekt ‘Ja iz ove zemlje ne idem’

Dokumentacija za nadmetanje – ‘Ja iz ove zemlje ne idem’ Obavijest o nabavi ‘Ja iz ove zemlje ne idem’ Prilog...

4. lipnja 2018.

Čitaj više

Natječaji i javna nabava

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA I. IZMJENE I DOPOUNE PLANA NABAVE ZA 2018...

20. veljače 2018.

Čitaj više