Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Civilna zaštita općine Zažablje

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite

DOKUMENTI

PLAN operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018 na području Općin Zažablje

ODLUKA – GODIŠNJI PLAN ZA 2018-2021

SMJERNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA RAZDOBLJE 2018-2021

ODLUKA – OSNIVANJE POSTROJBE CZ OPĆINE ZAŽABLJE

GODIŠNJI PLAN RAZVOA SUSTAVA CZ ZA 2017

SMJERNICE SUSTAVA CZ U 2017

ANALIZA SUSTAVA CZ ZA 2017

ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ U 2016

Plan djelovanja civilne zaštite_Opcina Zažablje – II

Komentari su zatvoreni.