Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Proračun

PRORAČUN ZA 2022. GODINU

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o izvršenju Proračuna Općine Zažablje za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022

POLUGODIŠNJE-IZVJEŠĆE o radu od 01.01. do 30.06.2022-1

ZAKLJUČAK- o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnice za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022.godine

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022

PRORAČUN OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2022.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.GODINU

PRIJEDLOG – Proračun 2022.,2023. i 2024.

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE za 2022-1

PRORAČUN ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE OD 1.1. 2021 DO 31.12.2021

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2021

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA RAZDOBLJE OD 1 1 DO 31 12 2020.xls[3791]-2

PRORAČUN OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023 SA PLANOM RAZVOJNIH PROGRAMA

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE za 2021

O D L U K A O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2021

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA RAZDOBLJE OD 1 1 DO 30 6 2020[3623]

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2020 GODINU

POLUGODIŠNJE-IZVJEŠĆE-o-radu-01.01.-do-30.06.2020

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 01.01.-30.06.2020.

2020 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE-PRAVI

IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJA – novi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2019. S IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019

PRORAČUN OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021.2022 S PLANOM RAZVOJNIH PROGRAMA

PRORAČUN ZA GRAĐANE za 2020

ODLUKA – o izvršenju proračuna općine Zažablje u 2020

 

PRORAČUN ZA 2019. GODINU

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Zažablje u 2019.

PRORAČUN OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2019.I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.DO 30.6.2019

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2019.GODINU

 

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

ODLUKA – O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2018.GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.DO 30.06.2018

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1DO31.12.2018.GODINE

 

PRORAČUN ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017

PRORAČUN ZA 2017 I PROJEKCIJE 2018 I 2019

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-30.6.2017 konačna-1

GODIŠNJE IZVJEŠĆE OPĆINA SJEDNICA-1

 

PRORAČUN ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 1.1-31.12,2016

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content