Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Proračun, izvještaji i dokumenti

Općina Zažablje želeći svojim stanovnicima omogućiti detaljniji uvid u svakodnevni rad kao i u trošenje novca poreznih obveznika, donosi u ovom dijelu osnovne dokumente Općine Zažablje,  podatke o sklopljenim ugovorima u javnoj nabavi te razne izvještaje.

Javan pristup svim podacima najbolji je mogući način kontrole trošenja novca, ali i najbolji način da se građanima približi rad tijela Općine, kao i aktivnosti koje su se provodile ili će se provoditi.

 

OSNOVNI DOKUMENTI

STATUT OPĆINE ZAŽABLJE

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2019. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.DO 30.6.2019

PRAVILNIK o stipendiranju studenata Općine Zažablje

ZAKLJUČAK – izvješće o radu načelnice za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019

ODLUKA o donošenju Plana djelovanja civilne zastite Općine Zažablje

ODLUKA – O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA -TEMATSKI PUT-PUTEVIMA ILIRA

ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Zažablje

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu 01.01. do 30.06.2019

Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (6)

DONACIJE I SPONZORSTVA ZA 2018

OBAVIJEST- 01.01 DO 30.6.2019

PROCEDURA ZAPRIMANJA, PROVJERE I PLAĆANJA PO RAČUNIMA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

POZIV NA XI SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Zažablje u 2019.

PRORAČUN OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2019.I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1.1DO31.12.2018.GODINE

ODLUKA O IZRADI I.IZMJENA I DOPUNA PPUO ZAŽABLJE

ODLUKA O NABAVI BILJEŽNICA.MAPA I ZBIRKI ZADATAKA ZA PŠ

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA 2019

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ZAŽABLJE

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2018.GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.DO 30.06.2018

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

SOCIJALNI PROGRAM ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2018. GODINU

ODLUKA – GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2018. GODINI

ODLUKA – IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ELEMENTARNE NEPOGODE

ODLUKA – NAKNADA ZA VJENČANE 2018. GOIDNA

ODLUKA – O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2017-2022

ODLUKA – O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

ODLUKA – O OTPISU POTRAŽIVANJA ZA KOMUNALNU NAKNADU

ODLUKA – PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

ODLUKA – PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE OPĆINA SJEDNICA-1

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Odluka o kupnji obveznih udžbenika za učenike P.Š. Mlinište i Bijeli Vir

ODLUKA O PRIKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Zažablje

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017

PRORAČUN ZA 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-30.6.2017 konačna-1

PRORAČUN, IZVJEŠTAJI I DOKUMENTI ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 1.1-31.12,2016

 

Komentari su zatvoreni.