Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Ustrojstvo Općine Zažablje

Općina Zažablje je jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu unapređenja prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Općinska tijela Prema statutu Općine Zažablje tijela Općine su:

– Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Čini ga 9 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona.

– Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu, svoju dužnost obavlja profesionalno, rukovodi radom Općine i za svoj rad je odgovoran Općinskom vijeću.

Članovi Općinskog vijeća:

  1. Ivan Vidović – HDZ (Predsjednik općinskog vijeća)
  2. Ivana Vrnoga – HDZ
  3. Josip Obrvan – HDZ
  4. Mate Žuvelek – HDZ
  5. Ante Pratežina – HDZ
  6. Mirko Ivanković – MOST
  7. Danijela Mijoč – MOST
  8. Mario Galov – MOST
  9. Maša Medić – MOST

 

Općinski načelnik
Maja Vrnoga – HDZ

Zamjenik načelnika
Andrijana Ivanković – HDZ

Komentari su zatvoreni.