Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave ‘Sanacija društvenog doma Mlinište’

7. lipnja 2019.

Predmet nabave: Sanacija društvenog doma Mlinište, sukladno Troškovniku i Natječajnoj dokumentaciji

Procijenjena vrijednost nabave: 238.400,00 kn (bez PDV-a)

Evidencijski broj nabave:JDN-11/19

Način i rok dostave ponude: Ponude se dostavljanju u papirnatom obliku preporučeno ili osobnom dostavom na adresu Naručitelja: Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište, s naznakom “Ne otvaraj – Ponuda za postupak jednostavne nabave – Sanacija društvenog doma Mlinište; evidencijski broj nabave: JDN-11/19”

Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja.

Rok dostave ponude: 18.lipnja 2019.godine do 10:00 sati.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena sposobnog ponuditelja

Obavijest o rezultatima: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviati ponuditelja u roku od deset (10) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Općina Zažablje zadržava pravo bez obrazloženja prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili poništiti natječaj prije donošenja odluke o dodjele poslova, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

DOKUMENTACIJA: 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Sanacija doma Mlinište

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Zadnja izmjena: 2. rujna 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content