Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Poziv na dostavu ponuda za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta „Istraživački centar Zažablje“

2. rujna 2019.

Poziv na dostavu ponuda za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta „Istraživački centar Zažablje“

  1. Predmet nabave je usluga : Izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta „Istraživački centar Zažablje“.
  2. Procijenjena vrijednost radova iznosi 190.000,00 kuna bez PDV-a
  3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja.
  4. Sukladno čl.6 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Poziv za dostavu ponuda poslati će se na adrese tri (3) gospodarska subjekta.
  5. Ponude se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail: opcina.zazablje@du.t-com.hr , poštom preporučeno ili osobno na adresu naručitelja: Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište , s naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za postupak jednostavne nabave– Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta „Istraživački centar Zažablje“ ; evidencijski broj nabave: JDN-14/19

Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja.

  1. Razmatrati će se samo ponude pristigle do ožujka 2019. g. do 12:00  sati bez obzira na način dostave
  2. Kriterij odabira : najniža cijena sposobnog ponuditelja
  3. Općina Zažablje zadržava pravo bez obrazloženja prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili poništiti natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Povjerenstvo za  provedbu natječaja

DOKUMENTACIJA:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA – o odabiru ponuditelja

Zadnja izmjena: 2. rujna 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content