Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Poziv na JAVNI UVID Ispravljeni Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Zažablje

5. travnja 2022.

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18,   115/18, 98/19) Općina Zažablje objavljuje

Poziv na JAVNI UVID

Ispravljeni Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Zažablje

I. Općina Zažablje izlaže na javni uvid  ispravljeni  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u Vlasništvu Republike Hrvatske za  Općinu Zažablje ( u daljnjem tekstu: Program)

II. Prijedlog Programa ispravljen je temeljem pribavljenih očitovanja i očitovanja  Ministarstva poljoprivrede  (KLASA:945-01/18-01/550, URBROJ: 525-07/0152-211- 4 od 26.ožujka 2021.)

III. Ispravljeni prijedlog Programa dostupan jena web stranici Općine Zažablje www.opcina-zazablje.hr , kao i u prostorijama Općine Zažablje, u periodu od 06. travnja  do 20. travnja 2022.godine, radnim danom od 9:00 h – 12:00 g.

IV. Pisani prigovori na ispravljeni Prijedlog Programa, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja prigovora mogu se dostaviti do kraja javnog uvida zaključno s 20. travnja 2022.godine, na adresu:

Općina Zažablje
Jedinstveni upravni odjel
Mlinište 24
20353 Mlinište

ili

na adresu e-pošte: opcina.zazablje@du.t-com.hr

V. Prigovori na ispravljeni Prijedlog Programa koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u razmatranje.

VI. O pravodobnim i urednim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Zažablje.

KLASA:320-02/18-01/01
URBROJ:2117-22-02-22-1
Mlinište, 05. travnja 2022.godine

DOKUMENTACIJA:

Zadnja izmjena: 6. travnja 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content