Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem u Općini Zažablje

13. listopada 2023.

Objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem u Općini Zažablje u akademskoj godini  2023/2024.

Mjesečni iznos stipendije 500,00 kuna/66,37eura.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2023/2024 godinu i isplaćivati će se u deset mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2023. do srpnja 2024. godine.

OPĆI UVJETI

Pravo natjecanja imaju studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:

 1. prebivalište na području Općine Zažablje,
 2. državljani Republike Hrvatske,
 3. upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj,na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima

 Za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju.

Na Natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj

PRIJAVI NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI

 • Presliku osobne iskaznice
 • Potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu 2023/2024,
 • Uvjerenje MUP o prebivalištu za podnositelja prijave,
 • Izjavu za nije korisnik druge stipendije.

OSTALE ODREDBE

Stipendije se odobravaju bez obveze vraćanja osim:

 • ako student neopravdano prekine ili se ispiše s upisanog studija,
 • ako je studentu izrečena stegovna mjera isključenja sa studija.

Stipendije se vraćaju u visini isplaćenih sredstava,  u broju i vremenu isplate mjesečnih rata koji odgovaraju broju i vremenu isplate dobivenih stipendija.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 16. listopad do 16.studenoga 2023.godine, na sljedeću adresu: Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija – ne otvarati -“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju zahtjeva.

Obrazac prijave može se preuzeti na web stranici www.opcina-zazablje.hr.

POSTUPAK PROVEDBE NATJEČAJA

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Zažablje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za  podnošenje prijava.

DOKUMENTI:

Zadnja izmjena: 16. listopada 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content