Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Stana Perleta

Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište

tel: +385 020 696 651
Mob: +385 099 471 6066
e-mail: opcina.zazablje@du.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na neki od sljedećih načina:

  • telefon: +385 020 696 651: mobitel: +385 099 471 6066
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.zazablje@du.t-com.hr , Zahtjev za pristup informacijama -obrazac 2/ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – Obrazac 3/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacije – Obrazac 4
  • poštom na adresu: Općina Zažablje, Mlinište 24,20353 Mlinište / Zahtjev za pristup informacijama -obrazac 2/ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – Obrazac 3/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacije – Obrazac 4
  • osobno na adresu: Općina Zažabljem, Mlinište 24, 20353 Mlinište , od ponedjeljka do petka od 8:00 do 12:00 sati

Obrasce Zahtjeva:

DOKUMENTI

IZVJEŠĆE o provedbi Zakona o pravu na pristup informaciji za 2023.g.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Upitnik za samoprocjenu tjv (1)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

IZVJEŠĆE o provedni Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.g

Godisnje_izvjesce za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakon o pravu na pristup informacijama za 2020

Godisnje izvješće – povjerenik za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Komentari su zatvoreni.

Skip to content