Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Komunalna infrastruktura

ZAKLJUČAK o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zažablje za 2020.

IZVJEŠĆE o izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zažablje u 2020

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Zažablje za 2020

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Zažablje za 2020.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta

IZVJEŠĆE o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-JAVNE ZELENE POVRŠINE

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – NERAZVRSTANE CESTE 1

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -GROBLJA I MRTVAČNICE

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Zažablje u 2020 g.

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE.

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture Općine Zažablje u 2020 godini

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.

2016-ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ZAŽABLJE U 2019

ZAKLJUČAK- izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

ZAKLJUČAK – izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godine

ODLUKA O PRIKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA 2019

ODLUKA – PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

ODLUKA – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ZAŽABLJE U 2020 GODINI

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ZAŽABLJE U 2020. GODINI

Komentari su zatvoreni.

Skip to content