Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Općina Zažablje

Općina Zažablje je jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu unapređenja prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Općinska tijela Prema statutu Općine Zažablje tijela Općine su:

KONTAKT PODACI

OPĆINA ZAŽABLJE
Mlinište 24, 20 353 MLINIŠTE
OIB: 26161046845
MB: 02595788
Šifra djelatnosti: 8411
IBAN: HR39 24070001852300002
Tel/Fax: +385 (0) 20 696 651
E-mail: opcina.zazablje@du.t-com.hr

Komentari su zatvoreni.

Skip to content