Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

O Općini Zažablje

Općina Zažablje locirana je na sjeveroistočnoj granici Dubrovačko-neretvanske županije. Unutar Dubrovačko-neretvanske županije graniči s četiri jedinice lokalne samouprave i to: svojim sjevernim djelom graniči s Gradom Metkovićem i Općinom Kula Norinska, na sjeverozapadu graniči s Gradom Opuzenom, a na zapadu s Općinom Slivno Ravno. Južnim i istočnim djelom Općina Zažablje graniči sa Republikom BiH, te je granica općine u dužini od oko 14 km ujedno i državna granica prema BiH.

U sastavu Općine Zažablje ulaze sljedeća naseljena mjesta: Badžula, Bijeli Vir, Dobranje, Mislina, Mlinište i Vidonje. Sjedište je u Mliništu.

Od ukupne površine općine oko 40 km2 je brdsko područje, dok je oko 15km2 močvarno područje ispresjecano kanalima sa prirodnim jezerom Kuti, obraslo trskom, a ostatak površine općine je poljoprivredno obradivo područje uz rijeku Mislinu i područje Boturica.

Većina domaćinstava s ovog područja ima svoj posjed i bavi se poljoprivredom kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću.

Sjedište Općine Zažablje je u Mliništu.

Općina Zažablje zauzima površinu od 60,82 km2 i to prema naseljima:

  • Bijeli Vir 8,7 km2
  • Dobranje 9,31 km2
  • Vidonje13,62 km2
  • Mlinište 11,08 km2
  • Mislina 9,51 km2
  • Badžula 8,57 km2

Prema popisu stanovništva iz 2011. Godine Općina Zažablje ima 757 stanovnika, od toga 396 muških i 361 ženskih.

Kretanje broja stanovnika prema popisima u razdoblju 1971.-2011.

Godina popisa 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
Zažablje 1570 1274 1065 912 757

Prema kretanju broja stanovnika od 1971. do 2011. Godine, odnosno prema indeksima kretanja broja stanovnika, vidljiv je pad broja stanovnika u Općini.

 

ZEMLJOPISNA OBILJEŽJA

Nadmorska visina područja Zažablja kreće se između 1,00 m do 681,00 m. Prostor Općine se sastoji od dvije različite cjeline u reljefnom smislu, zaravnjeni naplavni tereni uz rijeku Mislinu, te brdoviti kraški vapnenački reljef.

Područje Općine Zažablje ima značajke sredozemne klime. Ljeta su vruća s razdobljima suše, a ostala godišnja doba sa obilnijim oborinama i umjerenim temperaturama.

Na području općine ima jakih i čestih vjetrova. Od morskih vjetrova najveću važnost  ima jugo, a od kopnenih bura.

 

POLJOPRIVREDA

Poljoprivreda predstavlja prvu po značaju gospodarsku granu Općine. Poljoprivredni sektor se u Općini pokazao vrlo elastičnim i u najtežim uvjetima. Osobito mu je visok stupanj tehničke-tehnološke stručnosti i osposobljenosti. Od presudnog je značaja za razvoj poljoprivrede kao najvažnije gospodarske grane ovog područja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta kod odabira prostorno razvojne strukture same općine.

 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Zdravstvo – zdravstvena djelatnost na području Općine Zažablje obavlja se u okviru Dubrovačko-neretvanske županije putem zdravstvene ustanove u vlasništvu županije. Na području Općine djeluje Dom zdravlja Metković. Djelatnost Doma zdravlja obuhvaća: opću medicinu, zdravstvenu zaštitu žena i djece i zubozdravstvenu zaštitu.

Socijalna skrb – ustroj i mreža socijalne skrbi u Općini prati ustroj socijalne skrbi na nivou Države i Županije.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content