Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Ostalo

ARKOD – POTVRDE

ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

ODLUKA o potpisivanja Sporazuma o udruzivanju lokalnih turistickih zajednica doline Neretve

ODLUKA o projektnom udruživanju sa lokalnim turističkim zajaednicama sa područja doline Neretve

ZAKLJUČAK – o usvajanju Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe mnaloga i preporuka danih u financijskoj reviziji Općine Zažablj

IZVJEŠĆE o iznosu isplaćenih sredstava za financiranje političkih stranaka za 2022

Plan prijma u službu 2023

ODLUKA o dodjeli stipendija u akademskoj 2022-2023

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovo godišnje financiranje političkih stranaka u 2023.godini

Odluka o općinskim porezima

ODLUKA o promjeni naziva ulice u naselju Bijeli Vir

ODLUKA o financiranju političkih stranaka u 2022

Izvješće o provedenom postupku javnog natječa za imenovanje pročelnika-pročelnice JUO Općine Zažablje

IZVJEŠĆE p provedenom postupku javnog natječaja prijam u službu za imenovanje pročelnika-pročelnice JUO

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2022.

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku 2021./2022. godinu

ODLUKA-2

ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o financiranju političkih stranaka

ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Zažablje

RJEŠENJE o imenovanju Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova

RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Zažablje za razdobl

ODLUKA o pristupanju Općine Zažablje u Lokalnu akcijsju skupinu u ribarstvu

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U 2021

OBAVIJEST O POPISU STIPENDISTA za akademsku 2020 2021

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaretalje i primatelja akata Općine Zažablje za 2021 godinu

ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenikaa i namještenika JUO Općine Zažablje

ODLUKA o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Zažablje u 2021

ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Zažablje za 2019.godinu

2020-09-04 – Provedba Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

ODLUKA – GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2018. GODINI

ODLUKA – IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ELEMENTARNE NEPOGODE

ODLUKA – O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA -TEMATSKI PUT-PUTEVIMA ILIRA

ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Zažablje

ODLUKA – o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Zažablje u 2019.godinie

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Zažablje u 2020.godini

ODLUKA-o općinskim porezima

OBAVIJEST O POPISU STIPENDISTA

Komentari su zatvoreni.

Skip to content