Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

financije Tag Archive

Novosti

Općini Zažablje priznanje za proračunsku transparentnost

Općini Zažablje priznanje za proračunsku transparentnost – 5! Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne,...

24. srpnja 2023.

Čitaj više

Novosti

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2019.

Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), obavljena je financijska revizija...

10. kolovoza 2020.

Čitaj više

Skip to content