Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

O vijeću

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Čini ga 7 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona.

  • Ivan Vidović – predsjednik vijeća
  • Nikola Galov
  • Ivana Pratežina
  • Andrijana Ivanković
  • Mate Žuvelek
  • Josip Obrvan

IZJAVA – SUKOB INTERESA

IZMJENE I DOPUNE KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ZAŽABLJE

POZIV NA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU

ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNOG POVJERENSTVA

RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA STATUT POSLOVNIK I PROPISE

RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

ZAKLJUČAK O IZVJEŠĆU MANDATNOG POVJERENSTVA O POTVRDI MANDATA VIJEĆNICIMA IZABRANIM U OPĆINSKO VIJEĆE S IZVJEŠĆEM

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

Komentari su zatvoreni.

Skip to content