Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Civilna zaštita općine Zažablje

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite

DOKUMENTI

GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Zažablje u 2024.g.

ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Općine Zažablje za 2023.g.

JAVNI POZIV radi osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Zažablje

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2022

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2023

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera Općine Zažablje u 2021

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 2021

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ ZA 2022 GOD

SMJERNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ZAŽABLJE -2022.-2025.

ZAKLJUČAK

PLAN MOTRITELJSKO DOJAVNE SLUŽBE

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ NA PODRUČJU OPĆINE ZAŽABLJE U 2021

ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ZAŽABLJE U 2020

NAČELNICA – PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021

ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2020

ODLUKA o agrotehničkim mjerama

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Zažablje

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019

ODLUKA o donošenju Plana djelovanja civilne zastite Općine Zažablje

ANALIZA STANJA sustava civilne zaštite Općine Zažablje u 2019.godini

GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite Općine Zažablje za 2020.godinu s trogodišnjim financijskim učincima

PLAN operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018 na području Općin Zažablje

ODLUKA – GODIŠNJI PLAN ZA 2018-2021

SMJERNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA RAZDOBLJE 2018-2021

ODLUKA – OSNIVANJE POSTROJBE CZ OPĆINE ZAŽABLJE

GODIŠNJI PLAN RAZVOA SUSTAVA CZ ZA 2017

SMJERNICE SUSTAVA CZ U 2017

ANALIZA SUSTAVA CZ ZA 2017

ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ U 2016

Plan djelovanja civilne zaštite_Opcina Zažablje – II

Komentari su zatvoreni.

Skip to content