Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Civilna zaštita općine Zažablje

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite

DOKUMENTI

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2022

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2023

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera Općine Zažablje u 2021

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 2021

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ ZA 2022 GOD

SMJERNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ZAŽABLJE -2022.-2025.

ZAKLJUČAK

PLAN MOTRITELJSKO DOJAVNE SLUŽBE

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ NA PODRUČJU OPĆINE ZAŽABLJE U 2021

ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ZAŽABLJE U 2020

NAČELNICA – PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021

ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2020

ODLUKA o agrotehničkim mjerama

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Zažablje

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019

ODLUKA o donošenju Plana djelovanja civilne zastite Općine Zažablje

ANALIZA STANJA sustava civilne zaštite Općine Zažablje u 2019.godini

GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite Općine Zažablje za 2020.godinu s trogodišnjim financijskim učincima

PLAN operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018 na području Općin Zažablje

ODLUKA – GODIŠNJI PLAN ZA 2018-2021

SMJERNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA RAZDOBLJE 2018-2021

ODLUKA – OSNIVANJE POSTROJBE CZ OPĆINE ZAŽABLJE

GODIŠNJI PLAN RAZVOA SUSTAVA CZ ZA 2017

SMJERNICE SUSTAVA CZ U 2017

ANALIZA SUSTAVA CZ ZA 2017

ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ U 2016

Plan djelovanja civilne zaštite_Opcina Zažablje – II

Komentari su zatvoreni.

Skip to content