Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Zažablje

21. rujna 2020.

Sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) dostavljamo Vam posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Zažablje (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

Početak javnog uvida je 23.9.2020. godine, a završetak 3.10.2020. godine. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 28.9.2020. godine u prostorijama Općine Zažablje, Mlinište 24, Mlinište, s početkom u 12:00 sati.

Javna rasprava o PPUO Zažablje

Gore navedeni Prijedlog Plana u digitalnom obliku objavljen je na mrežnoj stranici Općine Zažablje a može se vidjeti i na sljedećoj poveznici: https://tinyurl.com/y4yczgc9

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište, na broj telefona 020 696 651 ili putem elektroničke pošte na e-mail opcina.zazablje@du.t-com.hr.

DodatakID PPUO Zazablje – Posebna obavijest javna rasprava i ID PPUO Zazablje – Posebna obavijest javna rasprava + Tablica površina

Zadnja izmjena: 22. rujna 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content