Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Poziv na prethodnu provjeru znanja, povodom Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce

1. veljače 2022.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj  područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), te raspisanog Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zažablje (Narodne novine“ broj 145/2021), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja

Dana  18. siječnja 2022. godine Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje
pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zažablje, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, analiziralo je pristigle prijave na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 29.prosinca 2021. godine, na web stranici Općine Zažablje  www.opcina-zazablje.hr i na oglasnoj ploči Općine Zažablje.

Utvrđeno je da je na natječaj pristigla 1 (jedna) prijava u zatvorenoj omotnici.
Prijava je pristigla  pravodobno.
Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnijela je:
1. Stana Perleta, Mlinište 52, 20353 Mlinište

Povjerenstvo je utvrdilo da je prijava Stane Perleta pravodobna i uredna i da ispunjava sve formalne uvjete.
Sukladno tome Povjerenstvo je utvrdilo

LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE
1. Stana Perleta

Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua koja će se održati u prostorijama Općine Zažablje, Mlinište 24, Mlinište, dana 7.veljače 2022.godine (Ponedjeljak) u 13:00 sati.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

DOKUMENT: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Zadnja izmjena: 1. veljače 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content