Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Poziv za predlaganje javnih potreba na područjima kulture, sporta i udruga građana za 2022. godinu

8. travnja 2022.

Općina Zažablje putem Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Zažablje za 2022. godinu.

Javne potrebe u području kulture,  sporta i udruga građana za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Općine Zažablje jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu  Zažablje  koje se Programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Općine Zažablje za 2022 godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se:

  • u području kulture – redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Općinu Zažablje kao i onih utvrđenih zakonom, programi poticanja i razvoja kulturnog amaterizma.
  • u području sporta – sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na području Općine Zažablje.
  • u području udruga građanasufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno – karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

Prijedloge Programa mogu predlagati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlozi Programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za  Općinu Zažablje.

Više detalja pročitajte u cjelovitom dokumentu:

POZIV za predlaganje javnih potreba na područjima kulture, sporta i udruga građana na području Općine Zažablje u 2022

PRIJAVNICE – JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU I UDRUGA GRAĐANA

Zadnja izmjena: 8. travnja 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content