Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Zahtjev za novčanu naknadu za trošak stanovanja

21. listopada 2022.

Na temelju članka 41. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade . Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja.

Iznos naknade za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave dužna je priznati u visini najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Jedinstveni upravni odjel Općine Zažablje donosi rješenje na zaprimljeni pisani zahtjev korisnika zajamčene minimalne naknade.

Više detalja nalazi se u dokumentima

Zadnja izmjena: 21. listopada 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content