Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

JAVNA RASPRAVA Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Zažablje

28. ožujka 2023.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnice Općine Zažablje (KLASA: 350-01/21-01/01; URBROJ: 2117-22-02-23-2 od 24.ožujka 2023.g.) Općina Zažablje objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Zažablje

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Zažablje (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
 2. Početak javnog uvida je 30.3.2023. godine, a završetak 6.4.2023. godine.
 3. Javni uvid u Prijedlog Plana, moguć je u prostorijama Općine Zažablje, Mlinište 24, Mlinište, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 30.3.2023. godine u prostorijama Općine Zažablje, Mlinište 24, Mlinište, s početkom u 11:00 sati.
 5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Zažablje.
 6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
 7. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
 8. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište i to zaključno s 6.4.2023. godine.
 9. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 6.4.2023. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
 10. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 11. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište, na broj telefona 020 696 651 ili putem elektroničke pošte na e-mail opcina.zazablje@du.t-com.hr.

Pročelnica JUO:
Stana Perleta

DOKUMENTI: Poziv na javnu raspravu, Prijedlog Plana

Zadnja izmjena: 28. ožujka 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content