Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u sportu Općine Zažablje za 2024. godinu

30. listopada 2023.

Jedinstveni upravni odjel Općine Zažablje 30. listopada 2023. godine, objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u sportu Općine Zažablje za 2024. godinu.

U proračunu Općine Zažablje osiguravaju se sredstva za sufinanciranje javnih potrebe u sportu, a to su djelatnosti, programa i projekti, aktivnosti i manifestacije u sportu od interesa za Općinu Zažablje, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva koji se objavljuje na mrežnom stranici Općine Zažablje www.opcina-zazablje.hr.

Prihvatljivi prijavitelji za javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Zažablje, jesu udruge u sportu koje djeluju u sljedećim područjima:

  • provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži ,
  • djelovanje sportskih udruga,
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
  • sportska natjecanja.

Javne potrebe u sportu osiguravaju se u proračunu Općine Zažablje prema financijskim mogućnostima

Prijedlog programa treba sadržavati ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Općine Zažablje za 2024.g. s prilozima koja se mogu preuzeti sa službene stranice Općine Zažablje www.opcina_zazablje.hr ili osobno na adresi Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište.

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva, može podnijeti najviše jednu (1) prijavu za pojedino područje u sportu, odnosno može podnijeti po jednu (1) prijavu na više područja, sukladno registriranoj djelatnosti prijavitelja te vrsti i području planiranog programa.

Prijave za financiranje javnih potreba u sportu i udruga civilnoga društva se šalju poštom ili predajom u JUO Općine Zažablje, najkasnije do 30.studenoga 2023. godine do 10:00 sati, na  adresu:

Općina Zažablje
Mlinište 24, 20353 Mlinište

s naznakom „Poziv na predlaganje javnih potreba u sportu i udruga građana Općine Zažablje za 2024. godinu – ne otvarati -“.

Razmatrat će se samo pravovremeno dostavljene prijave koje sadrže propisane priloge.

DOKUMENTACIJA:

Zadnja izmjena: 30. listopada 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content